Volby do poslanecké sněmovny, krajské volby a volby hlavy státu jsou pro hackery přímo ideální živnou půdou. Dalo by se říci, že se na něco takového přímo třesou a připravují důsledně své útoky již v předstihu. V dnešní době si nemůže být žádná státní instituce jistá, že bude před hrozbou napadení počítačovými piráty ochráněna.
moderní server

Volební servery zkolabovaly při útoku hackerů

Do ošidné situace se dostal Český statistický úřad, který vyhodnocuje volební výsledky pravidelně již několik desítek let. V říjnu roku 2017 v průběhu voleb do Poslanecké sněmovny zaznamenal napadení serverů. Způsobilo to kolaps výpočetní techniky, naštěstí nedošlo ke ztrátě dat. Server nebyl přístupný pro veřejnost a volební výsledky nebyly k dispozici po dobu necelých třech hodin.
Útok byl cílený a předem připravený, byl to atak formou Distributed Denial of Service, tzv. DDoS a zločinci se bavili tím, že statisíce pracovních stanic přesměrovali na dotazování a distribuci dat client-server v jednom shodném okamžiku. Server pochopitelně nemůže takový nápor dotazů ustát a zkolabuje.
binární systém

Výsledky voleb ovlivněny nebyly, ale do budoucna nelze nebezpečí tohoto druhu podcenit

V zásadě se nestalo nic, co by ohrozilo průběh samotných voleb, pouze nebyly výsledky hmatatelné po nějakou omezenou dobu, nicméně Policie nemůže a ani nechce tento případ zamést pod koberec. Útok byl veden profesionálními hackery, které se dosud nepodařilo vypátrat. Byl primárně zacílen na poskytovatele datových služeb O2 a proto byly obě volební web stránky nedostupné, ovšem sčítání jednotlivých hlasů probíhalo na jiné úrovni a tam se žádná újma neodehrála. IT specialistům se podařilo weby zprovoznit poměrně brzy a tak se hackerský útok takříkajíc minul účinkem. Horší situace by nastala, kdyby se jim podařilo proniknout přímo do databází sčítání hlasů a ovlivnit přímo výsledky voleb. Do budoucna se totiž dá předpokládat, že se počítačoví piráti zaměří právě na něco takového.