Každý by měl dokonale ovládat svůj mateřský jazyk, to je jisté. Ale bez znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se dnes při hledání práce téměř neobejdete. Budete jen těžko nacházet zajímavou a dobře placenou práci, když své znalosti nedoložíte schopností domluvit se v angličtině nebo němčině. To jsou nejvíce požadované jazyky, ale každý jazyk je výhodou. Určitě stále lepší, než žádný. Zaměstnavatelé se u svých budoucích pracovníků zajímají také o znalost ruského jazyka, dokonce i čínštiny.
 pozdravy na tabuli
FINANCE VÁM SCHÁZET NEBUDOU
Na trhu práce se nejvíce uplatní lidé se znalostí cizí řeči a čím více jich znáte, tím lépe pro vás. Stává se to stále více samozřejmostí a nemusíte ani chtít pracovat v zahraničí. Většina firem má dnes obchodní styky se zahraničím, je tedy nutné umět jednat v angličtině nebo i v jiném jazyce. I na Úřadech práce je více pracovních míst pro jazykově zdatné uchazeče. Můžete si potom vybírat z více atraktivních nabídek, finančně zajímavých a dobře zabezpečit sebe i svoji rodinu.
 
ZAČÍT MŮŽETE KDYKOLIV
Naučit se cizí řeč nemusí být v dospělém ani starším věku problém. I když lidé často propadají beznaději, že oproti mladé generaci nemají šanci uspět, není to pravda. Spousta lidí i v pozdějším věku je schopna se cizí řeč naučit tak, aby jim umožnila výkon jejich povolání. Nejdůležitější totiž je, aby znali slovník svojí profese. Perfektní gramatika nebo vyjadřování se k jakémukoliv tématu nutné není. 
 hledat práci
NAUČIT SE CIZÍ JAZYK LZE I ZADARMO
Jazykové školy nebo instituty nejsou levnou záležitostí. Přesto při vynaložení určité energie a času nemusí studium stát velké peníze, dokonce může být i zadarmo. Výuku jazyků lze najít na různých webových stránkách a cena těchto kurzů nebývá vysoká. Zcela zdarma je pak výukový program ve speciálních aplikacích v chytrých telefonech.