Co se týÄe zdravotního stylu, máme urÄitÄ› vÅ¡ichni jasno. Víme to ze Å¡koly, ale tÅ™eba i z internetu, co je tÅ™eba jíst, jak je tÅ™eba žít, že je tÅ™eba trávit volný Äas sportovními aktivitami, aby byl ÄlovÄ›k zdráv a v plné síle co nejdéle. Není žádným tajemstvím, že nárok na zasloužený odpoÄinek, tedy důchod, se nám stále více posouvá do pozdÄ›jšího vÄ›ku, a pokud nebudeme dÄ›lat pro své zdraví maximum, pravdÄ›podobnÄ› se ho ani nedožijeme. Neznamená to ovÅ¡em, že bychom mÄ›li jíst pouze naklíÄené zrní, veÅ¡kerý svůj volný Äas strávit bÄ›háním na stadionu, že bychom mÄ›li každý den chodit spát se slepicemi a prostÄ› si svůj život vůbec neužívat.

Zlatá střední cesta

Jak se říká, nejlepší je zlatá stÅ™ední cesta. A to se týká jak sportování, tak i jídla. UrÄitÄ› se nebudeme každý den ládovat vepÅ™ovým se zelím nebo naší milovanou pizzou. Když vÅ¡ak za sebou budeme mít nÄ›jakou příjemnou turistickou procházku nebo si odpracujeme pár hodin na zahradÄ› nebo se jen tak sejdeme s přáteli na oslavÄ› narozenin, v žádném případÄ› nám neuÅ¡kodí pizza brno. PrávÄ› naopak!