Požehnání zvané „kouč“

Tvrzení, že jeden člověk ve velkém kolektivu je ten nejpotřebnější a bez něj se všechno zhroutí je oblíbené, avšak v kolektivu jako je třeba firma je takových lidí více a každý z nich má nenahraditelnou roli. Proto platí přirovnání:
Král nemůže existovat bez poddaných, ale poddaní bez krále ano.
dřevěný rozcestník

Jako starší bratr

Tento vedoucí pracovník je výjimečný svými odbornými znalostmi, ale zároveň i svými osobními. Můžeme si ho představit jako hodného strýčka, nebo staršího bratra, který nás přijme a s pochopením pomůže tak, abychom se ve firmě cítili lépe. Zároveň je to pak také člověk, za kterým jdeme, když máme problémy.
I když to může být vedoucí pracovník, jeho pozice nemusí být nijak vysoká, může být dokonce na podobné úrovni jako vy, jen je služebně starší. Jedná s vámi tak, aby neutrpěla autorita vedoucího nebo se zhoršil výkon práce.
Tito lidé jsou opravdu velmi dobří v komunikaci s lidmi na různých úrovních. Umí se vcítit do druhé osoby, do jejích pocitů a problémů a nabídnout tak pomoc a útěchu, kterou jinde nedostaneme. Silou své osobnosti pak strhává ostatní kolem sebe k práci, ke které přistupují kladně a díky tomu se zvedne jejich výkonnost. Důležitou vlastností je schopnost předávat své znalosti a zkušenosti ostatním a vzdělávat je tak.
Pokud takového člověka najdete, našli jste pravý poklad a hýčkejte si ho, aby vám neodešel, jelikož najít někoho takového se rovná požehnání.
čtyři kameny

Koučování

Pokud máme kouče, můžeme se pokusit koučovat pracovníky, to znamená vytvořit metodu pro jejich rozvoj.
Koučování probíhá tak, že pracovník pracuje pod přímým dohledem zkušeného kolegy, často nadřízeného, který mu předává znalosti, dovednosti a schopnosti, díky čemuž je pak schopen zvládnout pracovní úkoly, které dostává.
Další výhodou této vzdělávací metody je oboustranná spolupráce mezi školitelem a školeným, čímž by se měl zlepšovat jejich vztah pro příjemné prostředí na pracovišti.
Jasnou nevýhodou je pak časová náročnosti a schopnosti kouče, pokud se však systém dobře zavede ponese daleko kvalitnější výsledky.

Autor příspěvku: luxity.cz